Stavanger fakta

fakta-stavanger

Stavanger er administrativt sentrum i Rogaland fylke. Byen har 121.610 innbyggere (2009) og ligger på Nord-Jæren – mellom Boknafjorden og Nordsjøen. Regner man nabobyen Sandnes med, samt kommunene Sola og Randaberg, er Stavanger midtpunkt i et storbyområde på rundt 220.000 innbyggere (Region Jæren).

Det opprinnelige sentrum i Stavanger ligger rundt Vågen, der det gjerne er et yrende folkeliv. Sentralt i byen finner vi også det idylliske Breiavatnet, med middelalder-domkirken i den ene enden og Stavanger jernbanestasjon i den andre.

Stavanger bykommune består av 7 bydeler: Hillevåg (som ligger midt i kommunen, men sør for bysentrum), Eiganes/Våland (nord for Hillevåg – omfatter store deler av sentrum), Hinna (i sør), Madla (i vest), Storhaug (i øst), Tasta (i nord – omfatter også Austre Åmøy) – og Hundvåg (som består av flere øyer nordøst for sentrum).

Stavanger hadde status som Europeisk kulturhovedstad i 2008.

Klima

Et relativt fuktig Atlanterhavs-klima dominerer i Stavanger-regionen, selv om det regner en del mindre her enn lengre nord på Vestlandet. Somrene er varmere enn landsgjennomsnittet, og vintrene er – etter norsk målestokk – jevnt over milde og snøfattige.

Historie

Stavanger er en av Norges eldste byer. Man regner med at den ble grunnlagt omtrent samtidig med at domkirken ble påbegynt – dvs. rundt 1125. Byen ekspanderte kraftig i senmiddelalderen (1500-tallet) som en følge av et stort oppsving i sildefisket. En nedgangsperiode ble så fulgt av en ny oppgang på 1800-tallet – også denne gangen var sildefisket årsaken.

Senere utviklet Stavanger seg til å bli en viktig industriby – først dominert av en omfattende hermetikkproduksjon, og i nyere tid av virksomhet knyttet til oljevirksomheten i Nordsjøen. Siden 1970-tallet har byen av den grunn først og fremst vært kjent som Norges oljehovedstad.

Infrastruktur

Stavanger er det vestlige endepunktet på Sørlandsbanen – og har god jernbaneforbindelse med bl.a. Kristiansand og Oslo.

Ellers er busstilbudet i byen og nærområdene godt utbygget. Også enkelte langruter med buss har Stavanger som utgangspunkt. I tillegg til at E-39 forbinder Stavanger med Kristiansand i nordøst (og videre via E-18 også med Oslo), fortsetter den samme Europaveien nordover langs Vestlands-kysten ved hjelp av ”Rennfastsambandet” (en kombinasjon av undersjøisk tunnel og ferje).

Det går dessuten bilferje flere ganger daglig over Boknafjorden til Tau i Ryfylke, og Stavanger har i tillegg ferjesamband med Bergen og med Hirtshals i Danmark.

Stavanger Lufthavn, Sola er en av Norges travleste flyplasser. Den ligger ca. 14 km sør for Stavanger sentrum.